Wikia


1909703-xorda002.jpg
De Xorda is in de Archie Comics een alienras dat in de 21e eeuw van de Gregoriaanse kalender een genetische bom op Aarde wierp waardoor de dieren evolueerden tot Mobians en de mensen de-evolueerden tot Overlanders. Ze kwamen eeuwen later terug en dreigden met een tweede bombardement. Sonic offerde zichzelf echter op en de Xorda werd teruggedrongen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki