Wikia


Rosemary.png
Rosemary Prower
is de moeder van Tails uit de Archie Comics. Na de Great War leidde ze een rustig leventje met haar man Amadeus. Haar zoon Tails werd de dag voor Dr. Robotnik's coupe d'état geboren, en Rosemary werd net als vele andere inwoners van Mobotropolis die dag gerobotiseerd.


Rosemary en haar man werden echter geteleporteerd door een alienras genaam de Bem en gede-robotiseerd. Nadat Sonic the Hedgehog ze terugbracht zagen ze hoeveel blunders het House of Acorn in de tussentijd had gemaakt en begonnen ze een revolutie tegen Elias Acorn, die ze op liet sluiten. Na een kort zwaardgevecht tussen Amadeus en Elias wisten ze uiteindelijk een deal te sluiten en veranderden ze het Kingdom of Acorn in de Republic of Acorn. Momenteel is ze lid van het Council of Acorn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki