Wikia


Kodos was de veldheer voor de Mobians in de Great War tot hij door zijn rechterhand Julian Robotnik werd verbannen naar de Zone of Silence, zodat Julian zijn taak kon overnemen. Hij ontsnapte jaren later met Ixis Naugus en Maximillian Acorn en sloot zich met Naugus bij de duistere kant aan. Hij overleed nadat hij krankzinnig was gedworden door de radioactieve straling van Robotropolis en in een ravijn viel.


Kodos was zeer aggressief en xenofobisch tegenover Overlanders.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki